W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Zespół Szkół nr 5 im. J. Wybickiego i Towarzystwo Oświatowe Edukacja zapraszają do udziału w jedynym takim projekcie realizowanym w naszym mieście w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Murale Polskiej Niepodległości” sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021. Chcemy, by dzieci i młodzież świadomie i aktywnie uczestniczyły w narodowym świętowaniu Niepodległej

Projekt „MUR-ALE… Niepodległość Ułańska!” to cykl bezpłatnych warsztatów artystyczno-edukacyjnych skierowanych do 300 uczniów w wieku 13 - 16 lat z co najmniej 10 szkół miasta Szczecin, a także innych działań w postaci konkursów literackich, teatralnych, plastycznych, spotkań z historykami i ciekawymi postaciami, wykładów, prelekcji, debat, gier miejskich, teatru ulicy, wystaw i wernisaży adresowanych do pozostałych uczniów tych szkół, zakończonych stworzeniem muralu o tematyce niepodległościowej. Mottem przewodnim są ułani, szczególnie Ułani Podolscy, upamiętniani w Szczecinie.

Koordynatorem projektu jest p. Kinga Maciaszczyk, natomiast opiekę merytoryczną sprawuje historyk i żołnierz z Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie, p. Cezary Jankowski. Bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży odbywać się będą w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Hożej 3. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: toedukacja.szczecin@gmail.com (w tytule wiadomości: MURALE).

ZAPRASZAMY!!!