CZAS TRWANIA GODZIN LEKCYJNYCH

 

Numer lekcji

Godziny trwania

1.   

730 815

2.   

820 905

3.   

910 955

4.   

1005 1050

5.   

1100 1145

6.   

1200 1245

7.   

1255 1340

8.   

1345 1430

9.   

1435 1520