Zespół Szkół nr 5 w Szczecinie realizacje program współpracy
międzynarodowej o nazwie: "Szkolne Kluby Siatkarskie -drogą doprzyszłości!"
w ramach Współpracy Instytucjonalnej FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO.


Czas trwania projektu planowany od 04.03.2013 r. do 29.02.2016 r.


Szkołą partnerską jest Hafstad vidaregaande skule czyli norweska szkoła średnia w Hafstadvegen 49, 6800 Forde w Norwegii.


    Cel projektu: Celem jest wymiana doświadczeń w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej, wprowadzenie innowacyjnego treningu zawierającego elementy kinezjologii sportowej ukierunkowanej na osiągnięcie równowagi fizycznej w obszarze mentalnym i percepcyjnym, stworzenie innowacyjnego programu treningowe go w IT w formie poradnika multimedialnego na bazie zdobytych doświadczeń, wspieranie dialogu międzykulturowego. Zachęta do wymiany doświadczeń, popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez udział w warsztatach promujących zdrowie, doskonalenie umiejętności w IT w wyniku tworzenia multimediów, podniesienie kompetencji językowych, pogłębienie wiedzy o historii i kulturze kraju partnerskiego w wyniku zwiedzania regionu, doskonalenie umiejętności pracy w zespole i gry fair play jako efekt udziału w obozach i treningach sportowych. Szkoła norweska chce skorzystać z doświadczeń Polaków (system treningowy w praktyce), wprowadzić pomysł ZS nr 5, jakim są Szkolne Kluby Siatkarskie, by osiągać sukcesy w piłce siatkowej. ZS nr 5 osiąga w tej dziedzinie. Ponadto uczestnicy wezmą udział w warsztatach doskonalących umiejętności w dziedzinie IT, aby stworzyć zapis w formie poradnika multimedialnego, będącego zwieńczeniem wymiany doświadczeń podczas wspólnych treningów, meczów, turniejów. Poradnik ten zawierać będzie profesjonalny program treningowy, który będzie mógł być rozprowadzony w partnerskich krajach jako materiał dydaktyczny. Każda ze stron będzie miała możliwość poznania kolorytu lokalnego kraju partnera - w trakcie wizyty partnerów przewiduje się zwiedzanie miejsc zabytkowych i poznawanie kultury kraju partnera poprzez zabawy, quizy, prezentacje krajów partnera, np. o tańcach, strojach, pieśniach narodowych i tradycjach w krajach partnerskich. Od pierwszych dni trwania projektu uruchomiona zostanie strona www i konto na portalu społecznościowym (np. Facebook, Twitter), przedstawiające aktualne działania projektowe i promujące projekt. Warsztaty prowadzić będą nauczyciele placówek. Suma grantu: Zespół Szkół nr 5 - 45.000 euro plus 5.000 euro wkładu własnego Hafstad vidaregaande skule a 45.000 euro plus 5.000 euro wkładu własnego. Całkowita suma grantu: 90.000 euro plus 10.000 euro wkładu własnego (po 5.000 euro dla każdej ze szkół).

Koordynator projektu ze strony szkoły polskiej: Teresa Kutałowska, ZS nr 5 w Szczecinie.