Towarzystwo Oświatowe Edukacja

Hoża 3

71-699 Szczecin

mail:

toedukacja.szczecin@gmail.com

Koordynator projektu

Kinga Maciaszczyk

kmaciaszczyk.toedukacja.szczecin@gmail.com